Speciallæger søges til Smerteklinik i København

Speciallæger med særlig interesse og erfaring inden for smertebehandling søges til Smerteklinikkerne A/S, der er en nyetableret privat lægepraksis i centrum af København, der modtager patienter på baggrund af egenbetaling.   Vores formål er at yde lindrende behandling til patienter med kroniske smerter, patienter med maligne og non-maligne sygdomme og patienter i terminal sygdomsfase. Klinikken følger også den nationale forsøgsordning, der tillader patienter adgang til lovlig, kontrolleret og vejledt brug af medicinsk cannabis. I den forbindelse sikres data og opsamles viden, som fremover kan være med til at skabe evidens for brugen af medicinsk cannabis.   Du forventes at kunne vejlede i de problemstillinger, som patienten og dennes familie oplever, og hvor livskvalitet vil være et centralt fokusområde.   Der søges i klinikkens startfase speciallæger til 1-2 dages dagtjeneste ugentlig, som gradvist suppleres i takt med en forventet øget patienttilgang.   Aflønning: Konsulenthonorar i følge aftale. Klinikkens visitation åbner den 1. februar 2018, og vi ser frem til, at en samarbejds-aftale kan indgås i januar 2018.   Yderligere oplysning om stillingen kan fås ved henvendelse til virksomhedsansvarlig læge Torben Ishøy tlf. 2192 0920 eller bestyrelsesformand, tidl. ledende overlæge Carsten Rygaard tlf. 2329 3633.   Ansøgning stiles til Smerteklinikkerne A/S og sendes til: Torben Ishøy, virksomhedsansvarlig læge: ti@mail.tele.dk   og Carsten Rygaard, bestyrelsesformand: rygaard1@hotmail.com
Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Send til en ven

Oprettet d: 05/12/2017
  • Land: København, Denmark

Relaterede annoncer