AMK-læger til Region Hovedstadens Akutberedskab

Er du uddannet speciallæge i anæstesiologi med indgående interesse for det præhospitale område? Kan du holde hovedet koldt og træffe kritiske beslutninger i akutte situationer og under beredskabshændelser?

Brænder du for tværfagligt samarbejde og har mod på at bestride opgaven som bagvagt for regionens præhospitale beredskab, herunder ambulancetjenesten, regionens 112 AMK-Vagtcentral og akutlægebilerne? Så er du måske vores nye AMK-læge.

Akutberedskabet udvider staben og søger et antal konsulentansatte AMK-læger.

AMK-lægen - nøglepersonen i den akutte situation
Akutberedskabet er ca 700.000 gange om året borgernes første kontakt til Sundhedsvæsenet og deres tryghed, når de bliver akut syge eller kommer til skade.

Funktionen som AMK-læge er helt central i regionens præhospitale akutberedskab. Det er dig der har ansvaret for den overordnede koordinering og prioritering på det præhospitale område i din vagt.

Dine arbejdsopgaver spænder vidt. En central opgave er at rådgive 112 AMK-Vagtcentralens personale om sundhedsfaglige problemstillinger, herunder sundhedsfaglig visitation, prioritering og hastegradsvurdering.

Du er også den lægefaglige rådgiver og bagvagt for ambulancetjenesten og regionens akutlægebiler. Det er således dig der kontaktes, når der er behov for beslutningsstøtte, rådgivning, prioritering og visitation præhospitalt.

I en beredskabssituation varetager du den operative koordinering af regionens beredskabsindsats. Det sker i tæt samarbejde med indsatslederen for sundhedssektoren (ISL SUND) i indsatsområdet, de involverede hospitaler i regionen, naboregioner og øvrige beredskabsmyndigheder.

Opgaven er krævende og forudsætter at du kan foretage hurtige prioriteringer og bevare overblikket, særligt i den første fase, indtil virksomhedens kriseledelse er samlet.

Som AMK-læge får du således et unikt indblik i, hvad der sker ”bag kulisserne” på alle niveauer i forbindelse med akut sygdom, tilskadekomst og beredskabshændelser.

Du bliver del af en dynamisk og spændende arbejdsplads, med mange faggrupper, spændende opgaver og masser af mulighed for at udøve faglig ledelse, koordination og beslutningstagen.

Du vil indlemmes i en lille gruppe af stærkt dedikerede AMK-læger med mange års præhospital faglighed repræsenteret.

Du arbejder tæt sammen med Vagtleder-112, der har ansvaret for drift og personale i den aktuelle vagt, og som er din tætte sparring i det daglige, også i beredskabsituationer.

Der vil foregå en grundig oplæring til funktionen blandt andet superviserede følgevagter med erfarne kolleger. Herefter startes op med dagvagter indtil du har fornøden rutinering til at gå i vagt. Og du har hele vejen mulighed for grundig sparring både med lægelige og ikke lægelige kollegaer i virksomheden.

Du prioriteres over en periode på en række kurser, herunder blandt andet pressehåndtering, Beredskabsstyrelsens kurser om Samfundets Beredskab og Krisestaben.

Indsatslederkurset er centralt for at bestride funktionen, hvorfor du prioriteres til dette kursus, såfremt du ikke allerede har det.

Akutlægebil konsulentvagter
Du har efter grundig oplæring i AMK funktionen mulighed for at indtræde i konsulentgruppen til vagter på Regionens akutlægebiler efter nærmere aftale og forudsætninger.

Løn og ansættelsesforhold
Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst for Underordnede læger konsulentansat ved Akutlægebiler indgået mellem Yngre Læger og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

AMK-læge funktionen er døgndækket og tilrettelagt som en toskiftet vagt. For at kunne sikre den nødvendige rutinering i funktionen skal du som minimum tage 24 timer månedligt.

Da et indgående kendskab til regionens hospitals- og specialestruktur samt præhospitale organisation er nødvendig for opgavevaretagelsen, er det en forudsætning at du har hovedansættelse i Region Hovedstaden.

Din nye arbejdsplads

Region Hovedstadens Akutberedskab er en selvstændig virksomhed under Region Hovedstaden og har en stor opgaveportefølje: Visitation af sundhedsfaglige opkald til 112 og til Akuttelefonen 1813, disponering af ambulancer, akutlægebiler, akutlægehelikopter og en række specialtjenester (Babylancen, Sociolancen, Psykiatrisk Akutberedskab, Taktisk Akutmedicinsk indsats/TEMS, Mobile Behandlingspladser mm).

Herudover er Akutberedskabet ansvarlig for interhospitale transporter mellem hospitalerne i Region Hovedstaden, liggende patientbefordring, planlægning og operativ ledelse af regionens tværgående sundhedsberedskab samt præhospital forskning. Vi er ca. 550 ansatte.

Virksomheden har administrativt hovedkvarter og AMK-Vagtcentral i Ballerup, men er geografisk spredt på flere lokationer i regionen, hvor bl.a. akutlægebilerne har baser.

Yderligere information
For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte AMK Sektionsleder Anders Damm-Hejmdal på tel. 4244 4484, eller Præhospital Leder Charlotte Barfod på tel. 2627 7974.

Yderligere oplysninger om Akutberedskabet kan findes på www.regionh.dk/akut

Ansøgningsfrist
Upload din motiverede ansøgning, CV samt relevante bilag inden den 17. juni 2020 kl. 12.00.

Relevante bilag kan uploades under ”øvrige dokumenter”.
Samtaler forventes afholdt d. 23 juni 2020.Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Send til en ven

Oprettet d: 04/06/2020
  • Land: All

Relaterede annoncer