AMK-/ Akutlæger (anæstesiologisk speciallæge) til Præhospitalt Center, Slagelse

2-3 konsulentstillinger som AMK-/Akutlæge er ledige med ansættelse 01.02.19 eller efter aftale.
Vagterne dækker alle lægelige præhospitale opgaver og tjenesten er tilknyttet Præhospitalt Center, med opgaver ved Præhospitalt Center i Slagelse samt PIT i Køge. Vagtformen er bunden vagt med et variabelt antal timer pr. måned. Vagterne aftales for en måned af gangen og altid 3 måneder forud. Vagterne forrettes i døgntjeneste alle årets dage.

Dine opgaver vil bl.a. blive

 •  Telemedicinsk rådgivning til ambulancebehandlere, paramedicinere (PM), Advanced Paramedics (APM)
 •  Udrykning som akutlæge
 •  Ledsagelæge på interhospitale transporter
 •  Funktion som ISL-SUND ved større hændelser
 •  Supervision af visitering foretaget af de sundhedsfagligeressourcer i   forhold til præhospitale opgaver i Region Sjælland

Det forventes, at AMK-/Akutlægen aktivt deltager i udviklingen af akutberedskabet og tillige underviser ambulancebehandlere og paramedicinere, på deres obligatoriske undervisning, min. 6-8 dage årligt (for undervisning gives særskilt honorering).

Herudover vil AMK/Akutlægen
 •     Varetage den endelige beslutningstagning i forbindelse med disponering, hastegradsvurdering og vejledning af borgere
 •     Kontakt med og til sundhedsvæsnets forskellige aktører (præhospitalt, sygehusafdelinger, praktiserende læger, vagtlæger og andre sundhedsprofessionelle angående hastegradsvurdering af ambulancekørsler og liggende sygetransporter)
 •     På vegne af den præhospitale lægelige chef foretage den endelige afgørelse i visitation af de præhospitale enheder, inkl. akutlægehelikopter samt daglige driftsmæssige AMK-opgaver
 •     Være ansvarlig for, at det lægefaglige udstyr er i orden

Den sundhedsfaglige beslutningsstøtte har afsæt i Dansk Index.

Vi søger
Fagligt engagerede og erfarne speciallæger i anæstesiologi med viden, interesse og indsigt fra det akutte felt. Meget gerne med præhospital erfaring.

 • AMK/Akutlægen har relevant akutmedicinsk uddannelse og erfaring herunder
 •     Præhospital erfaring en fordel
 •     Stor erfaring med vurdering, modtagelse og behandling af traumepatienter og patienter med akutte medicinske tilstande
 •     Gennemført Advanced Trauma Life Support (ATLS)/ Emergency Trauma Care (ETC) og Advanced Life Support (ALS) eller tilsvarende kurser
 •     Erfaring med teamledelse
 •     Skal være interesseret i præhospital udvikling og undervisning

Præhospitalt Center kan tilbyde relevant præhospital efteruddannelse efter aftale.

Vi forventer, at du
    Arbejder selvstændigt, er ansvarsbevidst og robust
    Er loyal
    Kan bevare ro og overblik i akutte og pressede situationer
    Er god til at lytte og til at kommunikere tydeligt
    Kan prioritere
    Er indstillet på at indgå i et tæt tværfagligt samarbejde med mange daglige og flerfaglige samarbejdspartnere
    Er serviceminded
    Evner at træffe vanskelige beslutning på kort tid
    Har IT-viden på brugerniveau ift. både opgaveløsning og dokumentation
    Deltager i relevant øvelsesaktivitet
    Deltager i opkvalificering og efteruddannelse
    Deltager i 4-5 årlige AMK/Akutlæge møder
    Indenfor en 3-årig periode gennemfører og består Indsatsleder Sundhedsuddannelsen

Vi er en dynamisk virksomhed, der er præget af høj faglighed, fleksibilitet og en innovativ tankegang. Vi har fokus på kvalitet og sammenhængende forløb og er optaget af at igangsætte og deltage i udviklings- og kvalitetsprojekter. Endvidere deltager vi meget aktivt i den vedligeholdende uddannelse af ambulancebehandlere og paramedicinere.

Du vil have indflydelse på egen vagtplan.

Ledelsesmæssigt og fagligt refererer du til Præhospital lægelig chef, Ole M. Hendriksen.

Skulle dette have vakt din interesse, er du meget velkommen til at komme på besøg hos os eller ringe for at få yderligere informationer, før du søger på en af de ledige stillinger.

Du er velkommen til at kontakte præhospital lægelig chef Ole M. Hendriksen, 57 68 41 30 eller 21 34 96 90.

Ansættelsessamtaler 28.01.19
Ansøgningsfrist 16.01.19
Kontaktperson(er):
Navn: Ole Mazur Hendriksen
Stilling: Konsulent (læge)
Email: olmh@regionsjaelland.dkShare by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Kontakt annoncør Send til en ven

Oprettet d: 05/12/2018
Redigeret d 05/12/2018
 • Land: Region Sjælland, Denmark

Relaterede annoncer