Rebild Kommune søger praktiserende læger tilknyttet ældrecenter i Suldrup.

Rebild Kommune søger praktiserende læger til funktion som fast tilknyttet læge på ældrecenter i Suldrup.

I maj 2016 blev der indgået en politisk aftale mellem PLO, staten, Danske Regioner og KL om implementering af et initiativ om faste læger, tilknyttet plejecentre.
Aftale mellem Praktiserende Lægers Organisation, staten, Danske Regioner og KL om implementering af initiativ om faste læger tilknyttet plejecentre.

Faste læger på plejecentre indeholder to elementer

  • At borgere på plejecentre tilbydes at skifte til den læge/det lægehus, som er fasttilknyttet til plejecentret
  • At der indgås en konsulentkontrakt mellem kommune og praktiserende læge om ydelse af generel sundhedsfaglig rådgivning til plejepersonalet.
Rebild Kommune søger derfor praktiserende læger som fasttilknyttede læger til Suldrup ældrecenter. Ordningen er allerede i gang på 4 andre ældrecentre, og vil blive udbredt til de øvrige ældrecentre i kommunen.

Som fast tilknyttet læge vil du være praktiserende læge for de beboere, som vælger dig som egen læge. Her foregår patientbehandlingen som vanligt, dvs. honorar i henhold til overenskomst om almen praksis og lokale aftaler (f.eks. § 2 aftaler).

Herudover vil du have en konsulentfunktion overfor ældrecentret for så vidt angår generel sundhedsfaglig rådgivning, dvs. som ikke er relateret til behandlingen af den enkelte patient. Hvad den generelle rådgivning skal indeholde, aftales mellem den fasttilknyttede læge og ældrecentret og tilpasses de lokale forhold.

Eksempler på generel sundhedsfaglig rådgivning kan være

  • Sundhedsfaglig rådgivning af plejepersonalet på ældrecentrene i form af deltagelse i tværfaglig konference eller ”tavlemøder”, hvor problemstillinger eller faglige emner drøftes. Lægen bidrager med sin viden og kliniske erfaring og udgangspunktet er, at der ikke er behov for mødeforberedelse fra lægens side.
  • Den sundhedsfaglige rådgivning af plejepersonalet kan handle om fx. medicinhåndtering, terminale forløb, depressive ældre, smertestillende og kvalme, kroniker, forebyggelse af genindlæggelser.
  • Indgå i kvalitetsarbejdet med løbende at skabe forbedringer på de involverede plejehjem i forhold til særlige problemstillinger eller temaer.
Der vil generelt blive lagt vægt på at etablere et konstruktivt og udviklende samarbejde mellem den fasttilknyttede læge, en fast tovholder på ældrecenteret og det øvrige personale.

Både sololæger og kompagniskabspraksis kan søge om at blive fasttilknyttet læge på plejecentre.

Arbejdstiden til konsulentopgaven foregår kun på et ældrecentre, og aflønnes i henhold til aftalen om fasttilknyttede læger på plejehjem – 901 kr. i timen (1. april 2016 niveau). Transporttid indgår i timeprisafregningen. Der vil i øvrigt blive udarbejdet en individuel konsulentkontrakt.

Suldrup Ældrecenter er indrettet med 21 torums boliger, 10 et-rums boliger og en aflastningsstue.

Stillingens arbejdstid er 1,5 timer pr. måned plus transport til konsulentopgaver og med ansættelse 1. marts 2019 eller efter nærmere aftale.

Sådan søger du
Er du/I interesseret i at blive fast tilknyttet læge på et ældrecenter, så send en mail til ikan@rebild.dk.
Angiv i mailen om der søges som sololæge eller det er praksis der søger.

Der vil ikke blive afholdt ansættelsessamtaler, men kommunen vil, hvor der er flere ansøgere end behovet for fast tilknyttede læger, lægge vægt på lægens geografiske nærhed til ældrecentret.

Yderligere oplysninger
Spørgsmål af indholdsmæssig praktisk karakter kan rettes til udviklingskonsulent i Center Sundhed, Kultur og Fritid Inge Kjær Andersen på mail ikan@rebild.dk eller tlf. 99 88 91 25. Spørgsmål af faglig overenskomstmæssig karakter kan rettes til PLO Konsulent Camilla Donslund cdo@DADL.DK.

Ansøgningsfrist
Den 15. februar 2019 og forventet ansættelse 1. marts 2019.

Kommunen ønsker at fremme ligestilling og mangfoldighed, og opfordrer derfor alle kvalificerede og interesserede uanset alder, køn, religion, handicap og etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Den 1. januar 2019 indføres der røgfri arbejdstid – og matrikler for alle ansatte i Rebild Kommune.
Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Kontakt annoncør Send til en ven

Oprettet d: 25/01/2019
Redigeret d 25/01/2019
  • Land: Suldrup, All

Relaterede annoncer