Praksiskonsulenter til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Vi søger to praksiskonsulenter, der har fokus på styrket kommunalt-lægeligt samarbejde på beskæftigelsesområdet.

Vi søger to praktiserende læger, der praktiserer i Københavns Kommune. Tiltrædelse er den 1. marts 2019 eller snarest muligt herefter. Den ugentlige arbejdstid er på tre timer og ansættelsesperioden er foreløbig for to år.

Du bliver tilknyttet Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen – Kontoret for aktivitetsparate og sygedagpengemodtagere (2. kontor) med en tæt samarbejdsflade til jobcentrene.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen er i gang med at implementere en handleplan for førtidspension og fleksjob, og i den sammenhæng ønsker forvaltningen at styrke samarbejdet med de praktiserende læger om at afklare sygemeldte og udsatte borgere, bl.a. via attestsamarbejdet.

Vi søger
En praksiskonsulent, der skal have fokus på at styrke samarbejdet om at afklare udsatte borgere, der skal have deres sag forelagt rehabiliteringsteamet for at få vurderet, om de er i målgruppen for førtidspension, fleksjob eller ressourceforløb, og hvor jobcentret bl.a. skal indhente LÆ265.

Du vil være tilknyttet jobcentrene Center for Afklaring og Beskæftigelse (CAB), som har ansvar for rehabiliteringsteamet og borgere i ressourceforløb, Jobcenter København – Center for Jobindsats (JKI), som har ansvaret for borgere på kontanthjælp med andre problemer end ledighed.

En praksiskonsulent, der skal have fokus på at styrke samarbejdet om de sygemeldte borgere, hvor jobcentret bl.a. skal indhente LÆ285 inden for de første otte uger af sygedagpengeforløbet. Du vil være tilknyttet jobcentret Jobcenter København – Center for Arbejdsfastholdelse (JKA), der har ansvar for sygedagpengemodtagerne.
Som praksiskonsulent kan du se potentialet i at styrke samarbejdet mellem almen praksis og kommunen for på den måde at opnå endnu bedre resultater for borgerne i Københavns Kommune.

Vi forestiller os, at du bl.a. skal

 •     bistå med at skabe en bedre fælles forståelse mellem praktiserende læger og jobcentrene om rollefordelingen i arbejdet med at afklare sygemeldte og udsatte borgere
 •     deltage i arbejdet med at informere de praktiserende læger om, hvordan lægelige oplysninger anvendes i sagsbehandlingen
 •     yde sparring til jobcentrene i forbindelse med jobcentrenes arbejde med at forbedre anmodninger om lægeattester og samarbejdet med de praktiserende læger
 •     bringe kommunens viden og indsatser i spil i forhold til de nyetablerede kvalitetsklynger
 •     arbejde tæt sammen med den anden praksiskonsulent i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og de tre praksiskonsulenter i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
 •     deltage i relevante møder
 •     ad hoc-opgaver, hvor viden om dagligdagen for en praktiserende læge er relevant

Arbejdsopgaver og indsatser vil tilrettelægges i dialog med kontorchefen, de relevante jobcenterchefer og relevante nøglemedarbejdere. Du vil blive ansat i 2. kontor, der er placeret i Bernstorffsgade ved Hovedbanen, og der vil være mødeaktivitet i centrene i Valby/Sydhavnen og Nordvest.

Løn- og ansættelsesforhold

Den ugentlige arbejdstid er på tre timer og ansættelsesperioden er foreløbig for to år.

Aflønning af praksiskonsulent sker efter gældende takst for konsulentydelser for praktiserende læger, der for nærværende lyder på 923,40 kr. i timen efter aftale med PLO-K.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontorchef Inger Suppli på 2154 8227 eller Jan Værnet Formand for PLO-K på 7020 9340.

For mere information vedrørende arbejdet som praksiskonsulent i Københavns Kommune kontakt praksiskonsulent Jesper Lundh på 2129 8390, Esben S. Krogh Hall-Andersen 3258 5840 eller Sara Pries Jensen 26251301.

Søg stillingen via nedenstående link senest tirsdag den 14. januar 2019
OBS! Ansøgningsfristen er tirsdag den 29. januar 2019. Pga. IT-tekniske udfordringer vil det fremgå, at opslaget udløber den 14. januar 2019, hvorefter det vil blive genopslået. Hvis du har søgt inden den 14. januar, vil din ansøgning blive overflyttet.

Vi forventer at holde samtaler i uge 6 og 8.Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Kontakt annoncør Send til en ven

Oprettet d: 23/12/2018
 • Land: København, Denmark

Relaterede annoncer

 • Ydernummer sælges - Grenå
  Ydernummer sælges - Grenå
  20/01/2019

  Ydernummer sælges med eller uden soloprakis i Grenå Sundhedshus.Velfungerende og velindrettet praksis med plads for udvidelse til 2 kapaciteter.Inventaret er 5 år gammelt.Aktuelt 1...

 • Lægehus i Skælskør søger vikar
  Lægehus i Skælskør søger vikar
  (Skælskør) 20/01/2019

  Vi søger en vikar og gerne kommende kompagnon.Lægehuset Smidstrupvej i Skælskør er en nytænkende lægepraksis i udvikling. Vi er en velfungerende praksis hvor åbenhed, humor og en p...

 • Vikar søges til Frederksberg ( i KBH ) praksis
  Vikar søges til Frederksberg ( i KBH ) praksis
  20/01/2019

  Frederiksberg: kvindelig praktiserende læge søger vikar fra ca midt Marts til ind i April  nærmere ) evt fra 1/4  ( tidsplan aktuelt fleksibel fra min side)Fast tilknytte...