Nærklinik beliggende i Vordingborg Kommune søger speciallæge i almen medicin.

Region Sjællands nye Nærklinik beliggende i Vordingborg Kommune søger speciallæge i almen medicin.

Vil du være med til at videreudvikle praksisområdet i Region Sjælland i et erfarent og stærkt tværfagligt samarbejde? Og vil du understøtte at lægeklinikkerne i yderområderne fremover også varetages af speciallæger i almen medicin? Så søg den nyoprettede stilling som speciallæge i almen medicin til Region Sjællands kommende Nærklinik beliggende i Vordingborg kommune formentlig i Stege.

Region Sjælland har fået tilladelse til at oprette nærklinikker i de områder, hvor lægedækningen er truet. Dette er nummer tre i rækken.

Vi søger en speciallæge, som har et ønske om at kunne fordybe sig lægefagligt i et solidt miljø’, og være aktiv på udviklingsområdet, som skal komme patienten til gode. Region Sjælland vil drive klinikken og påtage sig ansvaret for personaleledelse og for den økonomiske opgave. Såfremt du om nogle år kunne blive nysgerrig på disse områder, vil der være muligheder for også at få denne læring.

Med strategien ”Region Sjælland på forkant” ønsker man at afprøve modeller med selv at drive og videreudvikle praksisområdet, herunder afprøve nye former for organisering og omstilling af almen praksis. Alt sammen for at sikre borgerne også fremadrettet vil have mulighed for et tilbud om en praktiserende læge.

Ønsket er at sikre almen praksis i de lægetruede områder i regionen samt at udvikle almen praksis organisatorisk og digitalt, -både i samarbejde med kommuner og i samarbejde med andre almene praksis eller private aktører.

Nytænkning og initiativer bygges op i nærklinikken, og der gives mulighed for fleksibilitet i forhold til både samarbejde, arbejdstid og udbygning og anvendelse af digitale løsninger. Der foretages en prioritering af indsatserne, så de giver mening geografisk.

Der lægges vægt på et stærkt tværfagligt samarbejde.

Hvis du brænder for at udvikle områder og gerne vil have indflydelse på den fremtidige organisering af praksis området er dette en unik mulighed.

Nærklinikkerne er en del af Det Nære sundhedsvæsen som er en selvstændig virksomhed i Region Sjælland, der er etableret for at realisere strategien ”Sundhed tæt på dig”. Denne handler om at skabe let og lige adgang til bedre sundhed og behandling for alle borgere, ved bl.a. at flytte sundheds ydelserne tættere på den enkelte. Organisationen har ansvaret for en række drifts- og udviklingsaktiviteter i samarbejde med sygehuse, praksissektor, kommuner og borgere med afsæt sundhedsaftalen. Desuden har Det Nære sundhedsvæsen ansvaret for samfundssporet i forbindelse med Covid-19. Organisationen har aktiviteter på flere matrikler, bl.a. i Regionshuset i Sorø, I Næstved og i corona-testcentre rundt i regionen. Det Nære Sundhedsvæsen arbejder målrettet med udvikling af en forbedringskultur. Dataunderstøttelse af indsatser, systematiske metoder til optimering, ugentlige tavlemøder m.v. er nogle af de værktøjer der anvendes til at sikre overblik, koordinering, videndeling og læring.

Vi ser os selv som ambitiøse og modige, og vi har viljen til at blive endnu bedre – hver dag. Derfor går vi målrettet efter fagligt kompetente og udviklingsorienterede medarbejdere, som i et fællesskab bidrager med nytænkning og forbedringer til gavn for vores borgere. Som arbejdsplads kendes vi for et godt kollegialt fællesskab og en uformel omgangstone med højt til loftet.

Vi søger:

Du kan være nylig eller snart færdiguddannet og vil gerne afprøve det at have praksis, uden at skulle have den økonomiske investering og den opgave, som det medfører at være selvstændig praktiserende. Du kan også være erfaren speciallæge i almen medicin, der ønsker at bruge din viden og erfaring på en ny måde i samarbejde med en større enhed.

Det væsentlige er, at du udover du er med til at give patienterne følelsen af, at de har en nær og tryg kontakt med deres læge, er du sideløbende med til at drive en almen praksis, hvor du samtidig afprøver og udvikler forbedringer, så borgerne i større grad oplever et ”Sundhedsvæsen tæt på dig”. Et arbejde, der ikke afprøves andre steder, som du dermed kan være med til at påvirke og udvikle.

Du vil sammen med dygtige kollegaer, være med til fortsat at udvikle og drive nærklinikken, og den kan vokse i takt med øget patientindtag. Der vil være flere læger ansat, en praksis manager, sygeplejersker, sekretær og andre aktuelle fagprofessioner.

Der vil blive taget hensyn til, at der afsættes tid til udvikling og tværfaglig dialog dagligt.

I stillingen indgår en mindre vagtforpligtigelse, som deles med de øvrige læger i klinikken, svarende til 15 vagter på et halvt år.

Du vil have tæt kontakt til funktionschefen for nærklinikkerne. Den daglige ledelse varetages af praksis manageren.

Personlige egenskaber:

 • Du formår at være inkluderende og delegerende i forhold til patientforløb

 • Du er villig til at afprøve forskellige og nye former for konsultationer og tværfaglige tiltag

 • Du ser digitalisering som fremtiden i sundhedsvæsenet

 • Du har et ønske om at udvikle dig fagligt og ledelsesmæssigt

 • Du har veludviklede samarbejdsevner

 • Du er nytænkende

 • Du er med til at styrke samarbejdet med kommuner og Sygehuse ved afprøvning af tværsektionelle samarbejdsformer

 • Der er med til at styre med opnåelse af målbare effekter på relevante nøgletal

Sprog og IT:

 • Du er fortrolig med Office pakken, internet og anvender i dag PC som et naturligt værktøj i din hverdag og er åben for udvikling og anvendelse af digitale løsninger

 • Du behersker dansk og engelsk i både skrift og tale, samt gerne tysk, på grund af turister i området

Er du interesseret u at høre nærmere om stillingen er du velkommen til at kontakte funktionschef Hanne Schjøning på telefon 24 60 58 27 eller på mail: hsni@regionsjaelland.dk, eller enhedschef Søren Wistisen Rasmussen på telefon 93 56 64 78 eller på mail: swr@regionsjaelland.dk

Sidste ansøgningsfrist er den 7. januar 2021

Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler den 14. januar 2021 i Sorø

Om Region Sjælland
Vi er regionens største arbejdsplads med mere end 19.000 medarbejdere og et budget på 19 mia. kroner. Vi løser opgaver inden for sundhed, psykiatri og regional udvikling og driver en række sociale institutioner. Klik ind på www.regionsjaelland.dk og læs mere om regionens opgaver, struktur og geografi. Du finder os også på FacebookTwitter og LinkedIn.Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Kontakt annoncør Send til en ven

Oprettet d: 10/12/2020
Redigeret d 10/12/2020
 • Land: All

Relaterede annoncer

Nytlægejob.dk har fokus på alternative lægejobs, lægejobs i privat praksis, lægevikariater samt lægejobs i udlandet.
Mange af dem finder du ikke på de traditionelle jobsites for læger (fx. sundhedsjobs.dk, dagensmedicin.dk/job eller Ugeskrift for Læger/job.ugeskriftet.dk).
Så hvis du er fx. udkig efter et job i almen praksis, som vikarlæge i Norge, et job indenfor forskning, eller et lægejob i medicinalindustrien, så tag et kig her.