Vikariat - reservelæger i FAM, Odense Universitets Hospital

Reservelæge til 6 måneders vikariat.  
Kunne du tænke dig et vikariat fra 1. marts eller efter aftale og frem til 31. august i en akut modtage afdeling, hvor godt arbejdsmiljø og fokus på uddannelse er i højsædet? 

Vores FAM består af
:
Akut- og TraumeCentret (ATC)
: Grundplanet indeholder bl.a. 4 traumestuer, et fast-track-område til lette skader, 11 behandlerrum, 10 observationspladser, radiologisk funktion og Lægevagt Fyn. Der kommer forventet ca. 2.400 tidskritisk syge patienter, 24.000 øvrige indlæggelseskrævende patienter samt ca. 40.000 lette skader om året. Dertil kommer lægevagtens ca. 50.000 fremmøder.
Center for Accelerede Patientforløb (CAP), 1. sal: 40 sengepladser med observationszone og modtageområde for kirurgiske og neurologiske patienter samt akutte medicinske patienter der kræver tæt observation. Afsnittet er beregnet til patienter, der forventes udskrevet inden for 48 timer og akutte patienter med særligt observationsbehov i den initiale fase af sygdomsforløbet. Hovedforløb i CAP er intern medicin med 6 grenspecialer foruden organkirurgi, ortopædkirurgi og neurologi.

FAM-daghospital (intern medicin): Daghospitalsfunktion til patienter, der kræver hurtig medicinsk vurdering, men ikke nødvendigvis indlæggelse.

FAM´s Forskningsenhed. Enhed med ansat forskningsleder og  professor samt flere ph.d.-forløb. Der arbejdes på tilknytning af flere forskningslektorater. Der foreligger en officiel forskningsstrategi, hvor fokus er på klinisk og organisatorisk forskning.

Organisation, faglig respons og kaoskontrol 
Vi har  meget fokus på det organisatoriske og faglig respons, og er gået helt nye veje i planlægning af bemanding og beslutningsstøttende IT-udvikling med fokus på tidstro opgaveløsning og forsøg på at etablere kaoskontrol. 

I FAM er der ansat 10 speciallæger, en professor i akut medicin samt en ledende overlæge. Dertil kommer 8 KBU-læger og 2 læger i sideuddannelse til medicinsk onkologi. FAM bemandes derudover med vagthold fra de seks intern medicinske dobbeltspecialer bestående af bagvagt(speciallæge), bagvagt 2 (hoveduddannelseslæge), 2 forvagter, sweeper samt skadevagt. Alle vagthold er i tilstedeværelsesvagt. 
Arbejdsområder: 
- Reservelægen indgår i dækningen af vagter i forvagtslaget, 21 skiftet vagtlag med gennemsnitligt en nattevagt om ugen
- Stuegangsfunktion i sengeafsnittet
- Alt efter kvalifikationer kan reservelægen indgå i pasning af FAM-D, vores daghospital
- Afhængig af kvalifikationer: deltagelse i see and treat funktionen i forhold til medicinske patienter i skadestuen


Vi forventer at ansøger har:
- Minimum A-autorisation som læge
- OUH anvender elektronisk patientjournal (Cosmic) og FAM deltager aktivt i udviklingen af IT-understøttede løsninger, herunder Cetrea-Emergency.
- Funktionsbeskrivelse kan rekvireres  på telefon 6541 4768 eller anne-sofie.pii@rsyd.dk
- Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler d. 1. februar 2018
Løn og ansættelsesforhold
Sker i henhold til overenskomst mellem Regionernes lønnings- og takstnævn og Foreningen af Yngre læger. Ansøgningerne vil blive bedømt i henhold til gældende retningslinjer for Region Syddanmark. Vi gør opmærksom på, at ansættelse forudsætter, at vi kan indhente ren børneattest.


Yderligere oplysninger kan indhentes hos:  

Ledende overlæge
Michael Hansen-Nord
Fælles Akutmodtagelsen, FAM
tlf. 6541 2673
mobil 2328 3460
Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Send til en ven

Oprettet d: 12/01/2018
Redigeret d 12/01/2018
  • Land: Odense, All

Relaterede annoncer