To delelæger som afdelingslæge til Forsvaret og ved Akutafdelingen Horsens

Din ansættelse vil medføre videreuddannelse således, at du efter nogle år bliver specialist i akutmedicin.

Hospitalsenheden Horsens har en strategi, der sætter fokus på faglig udvikling, dialog som professionelt værktøj og strategisk ledelse med handlekraft.

Om stillingen
Speciallægerne opretholder deres kliniske kompetencer som akutlæge 9 måneder om året ved Akutafdelingen i Horsens, og Forsvaret har råderet over lægerne 3 måneder årligt til hhv. missioner, uddannelse og andre operative aktiviteter. Speciallægen tilknyttes FSK og vil blive anvendt i Forsvarets operative struktur. Den militærmedicinske uddannelse afvikles i rammen af FSK og hos de operative myndigheder. Den akutmedicinske uddannelse og opretholdelse af kompetencer påhviler Horsens sygehus.

Om dig
Vi forventer, at du har speciallægeautorisation i et for Forsvaret og Horsens akutmodtagelse relevant speciale. Har du ikke allerede subspecialisering i akut medicin, forventes det, at du kan påbegynde denne umiddelbart efter ansættelsen.

Det er ønskeligt, at du har Forsvarets reservelægeuddannelse samt har missionserfaring. Hvis du ikke har Forsvarets reservelægeuddannelse, vil du skulle gennem et kursusforløb, så tilsvarende kompetencer opnås.


Ansættelsesvilkår
Stillingerne indgår i et pilotprojekt, der gennemføres med evaluering 1 år efter tiltrædelse. Delelægeordningen forventes permanent godkendt.

Stillingen er en militær stilling i Forsvarets Lægekorps med et ansættelsesområde, der omfatter Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner. Det daglige tjenestested er henholdsvis Horsens Sygehus og Forsvarets operative enheder primært i Aalborg.

Ansættelsen som speciallæge/afdelingslæge finder sted i henhold til Cirkulære om overenskomst for Læger i Staten, Protokollat for afdelingslæger. Under tjenesten ved Akutafdelingen i Horsens vil din stillingsbetegnelse være afdelingslæge og under tjenesten i Forsvaret vil din stillingsbetegnelse være speciallæge.

Basislønnen udgør 507.212,64 kr. årligt. Herudover vil du modtage et pensionsgivende kvalifikationstillæg, der udgør 122.761,64 kr. årligt og et pensionsgivende Regionstillæg på 32.786,64 kr. årligt.

Til stillingen hører en pensionsordning med et arbejdsgiverfinansieret pensionsbidrag på 17,1%.

Ansættelsen er betinget af, at du kan opfylde Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger kan erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

I vurderingen af din ansøgning vil der vil blive lagt vægt på uddannelse og erfaring indenfor de syv rolle- og kompetenceområder: 1. medicinsk ekspert, 2. kommunikator, 3. samarbejder, 4. organisator/leder/administrator, 5. sundhedsfremmer, 6. akademiker og 7. professionel.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Forsvarets Sanitetskommandos Udviklingsafdeling stabslæge af 2. grad Niels-Christian Emmertsen, FSU-U-CHUDVA@mil.dk, tlf. 2223 2757 eller Ledende overlæge på Akutafdelingen Horsens Ulf Hørlyk, ulfhoerl@rm.dk tlf.: 2475 1158.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Charlotte Møller Nielsen i Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf.: 7281 9182.

Ansøgningsfristen er den 2. januar 2019. Samtaler forventes afholdt den 3. januar 2019 i Brabrand. Hvis du går videre i processen, skal du være forberedt på, at Forsvarets fysiske basistest, helbredsvurdering og psykologtest-/interview finder sted i Jonstrup den 9. januar 2019. Du skal forvente at afsætte hele dagen til dette formål.

Stillingerne er til besættelse snarest muligt.
Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale. Du bedes oplyse minimum 2 referencer, som vi evt. kan kontakte.

Hvis du allerede er ansat som tjenestemand i Forsvaret, stiles ansøgningen til Dronningen.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Mere om Forsvarets Sanitetskommando
Forsvarets Sanitetskommando er den del af Forsvaret, som varetager Forsvarets sundheds- og sanitetstjeneste. Forsvarets Sanitetskommando udvikler og rådgiver Forsvaret om sundhed, sanitet og militær fysisk træning samt står for driften af infirmerierne. Derudover foretager vi hygiejneinspektioner, udfører sundhedsfaglige trusselsvurderinger og definerer de militære fysiske krav. Endvidere er Forsvarets Sanitetskommando ansvarlig for rekruttering og uddannelse af Forsvarets sundhedsfaglige personale, som tager hånd om vore udsendte i nationale og internationale operationer og på de danske infirmerier. Igennem løsningen af disse opgaver, sikrer Forsvarets Sanitetskommando soldatens helbred.

Om Regionshospitalet Horsens
Regionshospitalet Horsens er akuthospital for det sydøstlige område af Region Midtjylland. Kommunerne Skanderborg, Hedensted, Odder og Horsens er det primære optageområde med et befolkningsgrundlag på ca. 180.000 borgere. Ud over det akutte indtag er der en betydelig elektiv aktivitet.

På Regionshospitalet Horsens er specialerne Kirurgi, Ortopædi, Intern medicin inklusive Kardiologi, Gynækologi og Obstetrik, Klinisk Biokemi, Akutmedicin, Anæstesiologi og Radiologi repræsenteret med selvstændige afdelinger. Hospitalet er i gang med en betydelig modernisering som står færdig i 2021 – inklusive en nyrenoveret akutafdeling.Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Send til en ven

Oprettet d: 20/12/2018
  • Land: Horsens, Denmark

Relaterede annoncer