overlæger/afdelingslæger (Alm. medicin eller Intern medicin) til vort team i Akutafdelingen

Vi søger 1-2 speciallæger i Alm. medicin eller et Internt medicinsk
speciale, som har særlig lyst til at arbejde med den akutte medicinske
funktion hos os. Et ønske om at uddanne sig inden for feltet mhp. evt
specialisering til speciallæge i Akutmedicin vil være en fordel.
Uddannelse og kompetenceudvikling vægtes meget tungt hos os og flg.
kurser tilbydes: Teamtræning i Akutafdelingen, Certificering i UL og
Flowmaster i Akutafdelingen.

Akutafdelingen består af 44 akut
medicinske senge, som rummer intern medicin, geriatri og neurologi.
Derudover findes ortopædkirurgisk skadestue. Kirurgien er geografisk
adskilt men modtages ligeledes i akutafdelingen.

ENA´s
ansvarsområde er Triagefunktionen, Fast-Track og 14 senge som primært
rummer bred intern medicin, specialiseret endokrinologi og nefrologi.

ENA er en medicinsk afdeling som består yderligere af i alt 19 senge
fordelt på fælles nefrologisk / endokrinologisk sengeafsnit med 19
nefrologiske, endokrinologiske og blandede intern medicinske senge samt
en betydelig ambulant enhed inden for nefrologi og endokrinologi.

Arbejdsopgaver:

 • Modtagelse, triage, undersøgelse, behandling samt visitation af akutte patienter til hele Nordsjællands Hospital.
 • Tværfaglig teamledelse mhp. at planlægge og styre specifikke patientforløb.
 • Undervise og vejlede læger, sygeplejersker og øvrige personale i Akutafdelingen.
 • Være rollemodel for afdelingens læger, sygeplejersker og øvrige personale.
 • Vejlede og rådgive patienter og pårørende.

Funktionen i akutafdelingen indebærer dagarbejde på hverdage og weekend
til kl 21 og tilstedeværelse vil gradvist blive udbygget i hht. ”den
regionale vision for akutområdet”.

Afdelingens lægelige stab:
 • 1 ledende overlæge med specialeansvar i nefrologi
 • 1 specialeansvarlig overlæge i endokrinologi
 • 2 professorer (endokrinologi)
 • 2 kliniske deltidsforskere (endokrinologi)
 • 14 øvrige overlæger /speciallæger
 • 36 reservelæger med hovedarbejdssted i Hillerød og funktion i Frederikssund.

Afdelingens lægelige arbejdstilrettelæggelse

Speciallægen vil indgå i det eksisterende speciallægeteam og vil få tildelt et særligt ansvarsområde efter nærmere aftale.


Den intern medicinske bagvagtsfunktion, som dækker både Frederiksund og
Hillerød matriklen, varetages af det kardiologiske speciale - som er
placeret i en selvstændig kardiologisk afdeling.

Afdelingens
yngre-læge vagtberedskab består i Hillerød af et døgnbaseret
tilstedeværelsesvagtlag med 2 yngre læger (KBU, introlæger,
hoveduddannelseslæger i Almen Medicin) samt et tilstedeværelsesvagtlag
aften/nat med 1 yngre læge (Hoveduddannelseslæger i et intern medicinsk
speciale).

Nefrologisk og Endokrinologisk afdeling varetager
områdespecialefunktioner inden for medicinsk endokrinologi og Nefrologi.
Afdelingen deltager i hoveduddannelsesforløb inden for disse specialer.
Afdelingen har et højt fagligt niveau og satser tillige på forskning.
Afdelingen har 2 professorer ansat samt flere PhD-studerende.


Det forventes at speciallægen deltager i afdelingens arbejde med
kvalitet og udvikling der vil desuden være mulighed for at indtræde i
forskning efter interesse.
Nærmere oplysninger om stillingen kan
også fås ved henvendelse til områdeansvarlig overlæge, Jesper Juul
Larsen, speciallæge i nefrologi og fagområde i akutmedicin
Jesper.juul.larsen@regionh.dk tlf. 4829 6960 eller ledende overlæge,
dr. med. Lisbet Brandi lisbet.brandi@regionh.dk tlf. 4829 5993.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst med FAS.

Ansøgningsfrist: Mandag d. 14. maj kl 12.00. Ansættelsessamtaler forventes afholdt 29. maj fra kl. 13.00.


Ansøgningen bedes udformet efter de 7 rollemodeller. Der skal vedhæftes
CV, autorisationer, publikationsliste samt evt. referencer.Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Send til en ven

Oprettet d: 16/04/2018
Redigeret d 16/04/2018
 • Land: Hillerød, Denmark

Relaterede annoncer

 • Reservelæge til Akutklinikken
  Reservelæge til Akutklinikken
  (Amager) 18/07/2018

  Amager Hospital søger en reservelæge til vores Akutklinik (skadesporet) pr. 1.9. 2018 eller efter nærmere aftale. Vi er en travl og aktiv arbejdsplads, hvor et godt ...

 • Delelæger til Specialoperationsstyrkerne og Akutafdelingen Horsens
  Delelæger til Specialoperationsstyrkerne og Akutafdelingen Horsens
  (Horsens) 11/07/2018

  Forsvaret har, som følge af Danmarks internationale militære tilstedeværelse, behov for speciallæger, der fleksibelt kan forrette tjeneste ved de danske styrker både nationalt og i...