Overlæge til Akutmodtagelsen, Hvidovre Hospital

Vi søger en overlæge med visioner for udvikling af specialet i akutmedicin samt stærke kompetencer indenfor samarbejde og forbedringsarbejde. 

Visioner og planer 
Det er vores ambition at skabe en af landets bedste akutmodtagelse når det handler om patientbehandling, uddannelse, forskning og arbejdsmiljø. Vi arbejder allerede med tidsstyret patientforløb (fremover kaldet ”Akutpakker” i Region Hovedstaden), som sætter patienten i centrum. Dette skal skabe patientforløb med fokus på få sektorovergange samt ensartet og hurtige udrednings-/behandlingsforløb. 

Vi er i proces med at indføre Regionens vision om speciallæger i med front 24/7/365. Dette understøttes af velfungerende tværfaglige teams, som kan styre flow og logistikken i en travl afdeling. Det er vores målsætning, at alle Yngre Læger skal arbejde superviseret i Akutmodtagelsen. I september 2018 begynder de første læge i Introduktionsstillinger til akutmedicin og i december 2019 begynder læger i hoveduddannelsesstillinger til akutmedicin. 

Afdelingen har en deltidsansat professor med speciel fokus på biomarkører ved akutte tilstande. Vi er påbegyndt projekter i både klinisk og organisatorisk forskning relateret til akutmedicin. 

I 2. halvdel af 2020 tager vi en ny Akutmodtagelse i brug, som bliver indgangsporten for næsten alle akutte patienter til Hvidovre Hospital. Der ligger et stort organisatorisk arbejde foran os i forbindelse med denne omstilling, og her ser vi overlæger som væsentlige aktører for at opnå succes. 

Dine arbejdsfunktioner 
Vi forventer at du vil sikre og udvikle patientforløb af høj kvalitet og faglig standard. Du vil i samarbejde med den uddannelsesansvarlige overlæge sikre og understøtte uddannelse af alle faggrupper. Du skal i dagligdagen sørge for et godt tværfagligt samarbejde i afdelingen samt iht. vores eksterne samarbejdspartnere. Du vil blive inddraget i arbejdet omkring organisering og implementering af den ny Akutmodtagelse, som vi tager i brug ultimo 2020. 

Syntes du at dette lyder spændende? Så er det måske dig, der skal være vores ny overlæge i Akutmodtagelsen. 

Vi tilbyder

 • Et hospital og en afdeling med store visioner og planer på akutområdet
 • Planer for integration mellem akutområdet og det øvrige hospital
 • En fagligt udfordrende men også travl arbejdsplads
 • Mulighed for indflydelse på sammensætningen af dine arbejdsopgaver
 • Mulighed for faglig sparring
 • Mulighed for relevant efteruddannelse
 • Fornøden efteruddannelse således at du kan erhverve speciallæge anerkendelse i Akutmedicin
 • Mulighed for deltagelse i forskning
 • En afdeling hvor der er fokus på det gode samarbejde og et godt arbejdsmiljø

Vi forventer at du
 • Har visioner for udvikling af specialet akutmedicin
 • Gerne erfaring med implementering af forbedringsarbejde
 • Er speciallæge i et relevant speciale, gerne intern medicin, anæstesiologi, geriatri, kirurgi eller almen medicin
 • Gerne fagområde i akutmedicin og erfaring fra akutmodtagelse
 • Er rollemodel for Akutmodtagelsens læger, sygeplejersker og øvrige personale
 • Har erfaring med modtagelse og behandlingsansvar for alle typer akutte patienter. I begyndelsen overvejende medicinske men i takt med udbygning også kirurgiske patienter
 • Har erfaring med at lede behandlingsteams og kunne styre patient flow
 • Er god til at kommunikere og samarbejde på tværs
 • Har evner og lyst til selvstændigt at vurdere patienter samt at skabe sikre og hurtige patientforløb
 • Holder af at undervise og supervisere yngre kolleger

Arbejdstilrettelæggelse 
Du vil indgå i bagvagtsfunktion for vagthold bestående af mellemvagter og KBU læger. Bagvagten har tilstedeværelse i nattevagt. Vi tilstræber en vagthyppighed på maks. 2 A/N vagter pr. mdr. samt 2 dagvagter i weekenden (fx lørdag og søndag) max hver 4 uge, herudover dagvagter på hverdage. 

Ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst 
Ansøgningen skal udformes, så det er muligt at vurdere erfaring og uddannelse inden for de 7 lægeroller, faglig medicinsk ekspertise, kommunikation, samarbejde, ledelse og administration, sundhedsfremme, akademikerrolle og professionalisme. 

Løn 
Forhandles i forhold til gældende overenskomst. 

Yderligere oplysninger 
Ved henvendelse til ledende overlæge Christian Rasmussen eller ledende oversygeplejerske Karin Lornsen Jakobsen for Akutmodtagelsen. 
 
Ansøgningsfrist d. 28. maj 2018, kl. 08.00
Samtaler afholdes onsdag d. 30. og torsdag d. 31. maj 2018Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Send til en ven

Oprettet d: 15/05/2018
 • Land: Hvidovre, Denmark

Relaterede annoncer

 • Reservelæge til Akutklinikken
  Reservelæge til Akutklinikken
  (Amager) 18/07/2018

  Amager Hospital søger en reservelæge til vores Akutklinik (skadesporet) pr. 1.9. 2018 eller efter nærmere aftale. Vi er en travl og aktiv arbejdsplads, hvor et godt ...

 • Delelæger til Specialoperationsstyrkerne og Akutafdelingen Horsens
  Delelæger til Specialoperationsstyrkerne og Akutafdelingen Horsens
  (Horsens) 11/07/2018

  Forsvaret har, som følge af Danmarks internationale militære tilstedeværelse, behov for speciallæger, der fleksibelt kan forrette tjeneste ved de danske styrker både nationalt og i...