Yngre læge eller almen mediciner, Furesø Kommunes Rehabiliteringscenter

Nyoprettet stilling som læge, Yngre læge eller almen mediciner, Furesø Kommunes Rehabiliteringscenter, 1. juni 2019, 32-37 t/uge, vagtfri
Er du almen mediciner eller Yngre læge med interesse for almen medicin? Brænder du for at være med til at udvikle en nyoprettet stilling som læge med fokus på det nære sundhedsvæsen? Kan du koble stærk faglighed til dialog med praktiserende læger, hospitalslæger og med dine kolleger på Rehabiliteringscentret omkring konkrete borgerforløb? Har du flair for kommunikation med borgere og pårørende, der har brug for ro, fagligt overblik og afklaring på spørgsmål omkring deres samlede forløb på tværs af sektorer?

Så har du muligheden for at blive en del af vores team på Furesø Kommunes Rehabiliteringscenter. Som læge får du en central rolle i mødet med vores borgere, når de har brug for et midlertidigt ophold på Rehabiliteringscentret. Vi arbejder og samarbejder med afsæt i kerneopgaven: At understøtte borgernes muligheder for at leve et sundt, aktivt og selvstændigt liv – hele livet.

Vi er:

 •     36 borgere med forskellige typer midlertidige forløb (Rehabiliterings-, vurderings- og aflastningsophold) – de fleste i forbindelse med udskrivelse fra hospital
 •     36 borgere, der har komplekse helbredstilstande, hvor de fleste somatiske specialer og også psykiatri er repræsenteret
 •     36 borgere, der på grund af vores alder hyppigst er geriatriske patienter
 •     En tværfaglig sammensat personalegruppe (sygeplejersker, assistenter, hjælpere, administrativ medarbejder, køkkenpersonale, ergoterapeuter og fysioterapeuter), der samarbejder om sammenhængende borgerforløb
 •     Geografisk at finde i nyt og velfungerende Rehabiliteringscenter i Farum
 •     Kendetegnet ved at ville hinanden, som de mennesker vi er, at sætte pris på forskellighed og ved at vi har en uformel omgangstone med let til smil, hvor vi hjælper hinanden.
 •  
Dit ansvar er at:
    Sikre høj sundhedsfaglig kvalitet i opgaveløsningen gennem en lægefaglig udredning ved indlæggelse på Rehabiliteringscentret og ved akut opståede helbredsproblemer
 •  I samarbejde med borgers egen læge er du ansvarlig for den:
 •  Lægefaglige del af rehabiliteringsforløbet
 •  Samlede lægefaglige indsats
  I samarbejde med dine kolleger er du ansvarlig for, at der:
 • Føres dokumentation for behandlingen og sikre, at den er juridisk i orden
 • Udarbejde rehabiliteringsplaner sammen med borgerne
 • Bidrage til sammenhængende borgerforløb på tværs af sektorer og internt i kommunalt regi, herunder rådgive ledelsen i relevante emner og deltage i relevante arbejdsgrupper
 • Sikre god professionel kommunikation mellem Rehabiliteringscentret, praktiserende læger og hospitalslæger
 • Bidrage til kontinuerlig kompetenceudvikling af øvrige personalegrupper på Rehabiliteringscentret.

Aktuelle opgaver, der venter på dig:
 •     Opbygge og udvikle din stilling i samarbejde med ledelse og medarbejdere på Rehabiliteringscentret
 •     Gennemgang af borgere og deres journaler ved ankomst til Rehabiliteringscentret, herunder vurdering af hvornår praktiserende læge eller hospitalslæge skal kontaktes
 •     Vurdering af borgere, der bliver akut dårlige med henblik på kontakt til egen læge eller 1813
 •     Styrke koordineringen og sammenhængskraften i opgaveløsningen for borgere med midlertidigt ophold på Rehabiliteringscentret
 •     Opbygge og vedligeholde kontakt til de praktiserende læger i Furesø, herunder at afklare snitfladen mellem dit og borgers egen læges behandlingsansvar
 •     Deltage i for stillingen relevante møder og udviklingsopgaver
Vi lægger vægt på, at du:
 •     Er almen mediciner eller Yngre læge med bred klinisk erfaring
 •     Har interesse for at arbejde med en meget bred borgergruppe, hvor du skal trække på viden om flere forskellige specialer
 •     Har stor viden om polyfarmacia og co-morbiditet
 •     Hurtigt kan sætte dig ind i brugen af fagspecifikke IT-systemer (Nexus/FSIII, FMK, MedCom)
 •     Har interesse for at sætte dig ind i den kommunale sektor og lovgivning på området
 •     Mestre, og reelt er interesseret i at arbejde med, din faglighed i samarbejde med øvrige fagpersoner
 •     Har flair for at kommunikere og samarbejde med mange forskellige interessenter og samarbejdspartnere
 •     Kan kommunikere klart og tydeligt omkring igangværende borgerforløb, så det skaber mening omkring kerneopgaven
 •     Kan tiltræde stillingen senest den 1. juni 2019.
Vil du vide mere?
Er du velkommen til at kontakte områdeleder Anette Helt Hansen, ahha@furesoe.dk eller mobil 7216 4333.
Ansøgningsfrist
Ansøgningsfristen er: Onsdag den 27. marts 2019.
Samtaler er planlagt til: Torsdag den 4. april (formiddag) og fredag den 5. april (eftermiddag) 2019.
Stillingen er i udgangspunktet på 37 timer pr. uge. Stillingen er vagtfri og dine arbejdsopgaver planlægges på hverdage i dagtid i forhold til borgernes behov.
Løn og ansættelsesforhold sker efter gældende overenskomst og ud fra Principperne i Ny Løn.Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Kontakt annoncør Send til en ven

Oprettet d: 08/03/2019
Redigeret d 08/03/2019
 • Land: All

Relaterede annoncer