Lægelig risikomanager til patientsikkerhedsarbejdet (8 timer/ugen, vagtfri)

Nordsjællands Hospital søger en læge med interesse for patientsikkerhed
og risikostyring til patientsikkerhedsarbejdet i et tæt samarbejde med
hospitalets anden risikomanager og patientsikkerhedsteam.

Arbejdsopgaver

Som lægelig risikomanager skal du bidrage til udvikling af hospitalets
arbejde med utilsigtede hændelser og patientsikkerhed. Du skal arbejde
analytisk og operationelt med rapporterede utilsigtede hændelser, samt
med patientsikkerhedsproblemstillinger, både på enkelte afdelinger og på
tværs af hospitalet.

Du vil få indflydelse på opgaverne, der bl.a. omfatter;

 • Opfølgning
  på alvorlige/dødelige utilsigtede hændelser og deltagelse i
  analysearbejde mhp. at identificere sikkerhedsproblemer og
  forbedringstiltag.
 • Vurdere patientsikkerhed i forhold til
  menneskelige faktorer og teamsamarbejde, fx i forbindelse med
  utilsigtede hændelser, hvor der er sket svigt i kommunikation,
  misforståelser eller tab af information.
 • Undervisning af kolleger om patientsikkerhed i det daglige kliniknære arbejde.
 • Indgå i forbedringsarbejde vedrørende patientsikkerhed på hospitalsniveau.

Som lægelig risikomanager bliver du en del af Patientforløbsenheden.

Kompetencer

Vi lægger vægt på, at du kan anvende din kliniske erfaring til at
understøtte afdelingernes arbejde med patientsikkerhed. Vi forestiller
os du har følgende kompetencer:
 • Interesse for risikostyring på teoretisk og operationelt niveau.
 • Fagligt ballast til at kunne vurdere enkelt-hændelser ift. konsekvens og relevant opfølgning.
 • Analytisk stærk og i stand til at håndtere og konkludere på større mængder kvalitative og kvantitative data.
 • Systematisk og resultatorienteret tilgang til arbejdet.
 • Evne til at samarbejde indenfor et område, der kræver indføling og opretholdelse af tillid og fortrolighed.
 • Evne til at kommunikere tværfagligt og formidle et budskab klart og tydeligt i skrift og tale.
 • Mestre SP på brugerniveau.

Vi tilbyder
 • Høj grad af indflydelse på egne arbejdsopgaver.
 • Et dynamisk arbejdsmiljø, hvor vi lægger vægt på engagement, tværfaglighed og kvalitet i opgaveløsningen.
 • Samarbejde med direktionen, øvrige stabe og hospitalets afdelinger.
 • Vagtfrihed og flekstid.


Patientforløbsenheden er en del af Kvalitets- og udviklingsafdelingen
på Nordsjællands Hospital. I enheden beskæftiger vi os med
sundhedsvæsenets mest spændende dagsordner lige nu; det nye
kvalitetsprogram, datadrevne forbedringsprojekter, patientinddragelse,
tværsektorielt samarbejde, flow, patientforløb, patientsikkerhed og
meget andet.
Spørgsmål til stillingen kan stilles til enhedschef Karen Gliese Nielsen mobil 4030 4932.
Ansøgningsfrist er torsdag d. 25. oktober kl. 12.00.Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Kontakt annoncør Send til en ven

Oprettet d: 09/10/2018
Redigeret d 09/10/2018
 • Land: Nordsjællands Hospital, All

Relaterede annoncer